Prolong för Lätta fordon

Produktsortiment för lätta fordon Personbilar, Lätta lastbilar.

Prolong Oljeprodukter innehåller inte lösningsmedel och inga fasta partiklar.

Nossebro Reklam och underhåll driver återförsäljningen av Prolongs produkter online i Sverige till privatkonsument och mindre företag. Större företag, industrier, åkerier och andra vänder sig direkt till oss. hraun.se

Klicka på loggan

Diesel Fuel Treatment

Prolong Super Fast Fuel™ Diesel Fuel Treatment innehåller premium rengöringsmedel för att rengöra injektorer, pumpen och hela bränslesystemet.

Fuel Injector Cleaner

Fast Fuel™är formulerad för att grundligt rena insprutnings spetsar och insugningsventiler i

bensinmotorer....

Gasoline Fuel System Cleaner

Fast Fuel™ Gasoline Fuel System Cleaner är formulerad för att grundligt rengöra hela bränslesystemet